คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) นำคณะ ประชุมความคืบหน้างานจัดทำหนังสือพิมพ์ฐานันดร๔

คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) คุณสรรเสริญ จันทรมณี คุณดลภัทร การธราชว์ คุณภัสสร คนแรงดี และ คุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธผู้จัดการฝ่ายโฆษณาเข้าร่วมประชุมกับคณะที่ ปรึกษา กรรมการบริหารสมาคมฯเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่แจกในวันงาน 7 มีนาคม 2567 

พร้อมกันนี้ได้เดินทางเข้าไปดูสถานที่ๆจะจัดงานมอบรางวัล เกียรติยศ วันนักข่าว 7 มีนาคม 2567 


หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์
ใหม่กว่า เก่ากว่า