สภาทนายความจัด “คอนเสิร์ตการกุศล” วงคาราบาว นำรายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและสวัสดิการทนายความ


วันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล”มหกรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่“วงคาราบาว” ศิลปินเพื่อชีวิตในตำนานแถวหน้าของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร 

 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ เพื่อหารายได้เข้าสมทบกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและสวัสดิการทนายความ ซึ่งจะเห็นได้ว่า สภาทนายความในฐานะสภาวิชาชีพด้านกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 ได้กำหนดให้มีหน้าที่ต่อสมาชิกสภาทนายความและมีหน้าที่ต่อประชาชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล แต่ละปีงบประมาณมาเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย แต่ปัจจุบันงบประมาณที่สภาทนายความได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐมีจำนวนลดลงไม่เพียงพอและสอดคล้องจำนวนประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือทางอรรถคดีต่างๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหารายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและส่วนหนึ่งนำสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการทนายความ เพื่อช่วยทนายความที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย 
 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล วงคาราบาว สามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ราคา โต๊ะละ 13,999 บาท (8 ท่าน/โต๊ะ) หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 098-2783192,064-2914690
 อย่างไรก็ตามในวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 18.45 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล วงคาราบาว ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนั้นทุกคนจะสนุกสนานและร่วมกันร้องเพลงไปกับวงคาราบาว และอิ่มใจกับงานการกุศลที่สภาทนายความฯได้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมพิเศษแห่งปี 

ใหม่กว่า เก่ากว่า