12 จุดเช็คอิน"ร้อยเอ็ด"พาเพื่อนไปทำไม?


12 จุดเช็คอิน ร้อยเอ็ด พาเพื่อนไปทำไม?

ร้อยเอ็ด จังหวัดเล็กๆในอีสานกลาง ที่แทบจะไม่มีใครรู้จักว่ามาที่นี่จะไปเที่ยวที่ไหนดี 

นอกจากเป็นชื่อร้านอาหารอีสานยอดนิยม

ภาพชุดนี้จะเป็นการรวบรวมเอาสถานที่กิน ที่เที่ยว ที่พักที่น่าสนใจของจังหวัดร้อยเอ็ดมาถึง 12 จุด 

ให้สามารถเที่ยวตามได้ง่ายๆ จะเป็นที่ไหนกันบ้าง ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

1.มหาเจดีย์ชัยมงคล

ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะ เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสม กันระหว่างพระปฐมเจดีย์ และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ออกแบบโดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลาย ตระการตาด้วยสีทอง เหลือง อร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำ เป็น 109 เมตร ใช้ทองคำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหา เจดีย์เหมือนอยู่บน วิมานแดนสวรรค์
2.เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง  หรือวัดประชาคมวนาราม ตั้งอยู่ใน อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
สิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามเป็นมีเจดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่สวยงาม และยิ่งใหญ่ โดยจำลองแบบ การก่อสร้างมาจากบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

โดยก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 90 ปี พรรษา 60 ที่มาของการก่อสร้างเจดีย์หิน คราวเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ศรี มหาวีโร  พระเกจิอาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐานชื่อดังแห่งภาคอีสานได้ไปปฏิบัติศาสนกิจจำพรรษาที่ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ.2531 ได้ไปนมัสการเจดีย์โบโรโดร์(บรมพุทโธ) ที่เกาะชวาอินโดนีเซีย ได้เห็นความใหญ่โตมโหฬารงดงาม  หลวงปู่เกิดความประทับใจมาก เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ได้นำเรื่องราวที่ได้ไปพบมาเล่าให้ศิษยานุศิษย์ฟังและดำริว่าจะสร้างไว้ที่เมืองไทย 

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 หลวงปู่ได้สั่งให้พระอาจารย์มานะอตุโลนำพระอาจารย์ศักดิ์ชัย อภิวัฒโนและนายอนุวัตร บูรณะกร(เป็ด) เดินทางไปดูรูปแบบเจดีย์โบโรโดร์(บรมพุทโธ) สถาปัตยกรรมชั้นนำ 1 ใน 7 ของโลก ซึ่งออกแบบสร้างสรรค์โดยช่างจากประเทศอินเดีย มีภาพแกะสลักที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยพระพุทธองค์และแสดงเหตุการณ์เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปางต่างๆ ในอดีตชาติ และภาพแกะสลักนูนสูง นูนต่ำที่แสดงตำนานทางศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยฝีมือที่ประณีตละเอียดอ่อนมาก เพื่อนำมาเป็น แบบอย่างในการก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547  

มหาเจดีย์หินทรายสร้างด้วยแรงศรัทธาของคณะศิษยานุศิษย์ เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคี เทิดทูนความดีที่หลวงปู่ศรีได้ประพฤติปฏิบัติและทำงานแข่งกับเวลาให้สำเร็จ เสร็จลงภายใน 2 ปี ซึ่งจัดพิธีสมโภชไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ด้วยงบประมาณ 40 ล้านบาท 
3.วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม ตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลเมือง มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกล เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวร้อยเอ็ด นอกจากนี้องค์พระเจ้าใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ตามคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดว่า 

"สิบเอ็ดประตูงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ไชยมงคลงามน่ายลบึงพระลานชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ"

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือพระเจ้าใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 องค์พระนั้นสร้างขึ้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงของ องค์พระวัดจากพระบาทถึงยอดเกศสูงถึง 59 เมตร 20 เซนติเมตร และมีความสูงทั้งหมด 67 เมตร 85 เซนติเมตร ที่ฐานพระพุทธรูป องค์นี้มีห้องที่ใช้ในศาสนกิจและห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง


4.เจดีย์มหามงคลบัว

เจดีย์มหามงคลบัว ตั้งอยู่ใน ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัวญาณ สัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด สำหรับเผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัว นับเป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งของเมืองร้อยเอ็ดที่ใครมาจะต้องแวะมาสักการะบูชา 

จุดเด่นที่น่าสนใจ ของเจดีย์มหามงคลบัว คือ เจดีย์สีทองโดดเด่นกลางสวนสวยซึ่งมีการออกแบบได้เป็นอย่างดี มีสระน้ำไว้ด้านหน้าและด้านข้างเจดีย์ ทำให้เกิดภาพสะท้อนของ เจดีย์บนผิวน้ำ  เจดีย์มีความสูงพอดี และมีความเด่น เพราะอยู่บริเวณกลางทุ่งนา ทำให้สามารถมองเห็นมาจากที่ไกลๆได้ พื้นที่ของเจดีย์ กว้างใหญ่มาก ทำให้ไม่เกิดความแออัด ร่มรื่นสมกับเป็น สถานที่แห่งพลังศรัทธาของชาวพุทธเป็นอย่างดี  

เจดีย์มหามงคลบัว เป็นเจดีย์ เดียวที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วย ตัวท่านเอง เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ซึ่งขณะนั้นหลวงตา ได้จำวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด และเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัว ทั้งยังเป็นที่เผยแพร่ธรรมะและ ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ5.บึงพลาญชัย

บึงพลาญชัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวร้อยเอ็ด รวมถึงเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง 
อนุสาวรีย์เจ้าเมือง ประตูสาเกต รวมถึงลานกิจกรรมที่ใช้จัดงานต่างๆได้อีกด้วย


6.Street Art Roi-Et

สถานที่เช็คอินใหม่ล่าสุดของร้อยเอ็ด เป็นการรวมศิลปินแนวกราฟฟิตี้จากทั่วประเทศ มาแสดงฝีมือกัน บนกำแพงยาวกว่า 200 เมตรตามสไตล์ที่ศิลปินถนัด

Street Art Roi-Et ตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนคูเมืองทิศตะวันตก ก่อนถึง งานป้องกันฯของทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ด้านหน้าติดถนนคือ สวนเฉลิมพระเกียรติภูมิพลมหาราช


7.ผาหมอกมิวาย

ผาหมอกมิวาย จุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ผืนป่าอนุรักษ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายในเขตภาคอีสานตอนกลาง ในช่วงที่อากาศเป็นใจ เราจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อย่างงดงาม
8.ทุ่งดอกเหลืองทิพวรรณ

ดอกเหลืองทิพวรรณ หรือ ดอกขี้กลาก เป็นดอกหญ้าชนิดหนึ่ง มีสีเหลือง จะบานในช่วงหลังฤดูเกี่ยวข้าว
ประมาณช่วงเดือน ตุลาคม ไปจนถึง ธันวาคม สามารถพบได้บริเวณ ระหว่างสนามบินไปอำเภอธวัชบุรี


9.แอ๋วไข่กระทะ

ร้านอาหารเช้าสุดอร่อยเจ้าแรกของร้อยเอ็ด เปิดขายตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงช่วงเที่ยงๆ เมนูเด็ดได้แก่ ไข่กระทะ ขนมปังญวณ โจ๊กหมูเด้ง น้ำส้มคั้น และเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมาย ใครที่มาเที่ยวร้อยเอ็ดแล้วไม่ได้มาร้านนี้ เรียกได้ว่ามาไม่ถึงร้อยเอ็ดกันเลยทีเดียว
10.มิลา การ์เดนท์

ที่พักหลักร้อยในสไตล์ลอฟท์ กับความเขียวของสวน ในความคุ้มค่าเกินราคา กับห้องที่ใหญ่ และเตียงที่นุ่ม นอนสบายและเมนูอาหารเช้าไข่กระทะของที่นี่ก็อร่อยเด็ดไม่แพ้ใคร
11.เจ๊แดง เย็นตาโฟรสเด็ด

เจ๊แดงเย็นตาโฟรสเด็ด ถือเป็นร้านเด็ดอีกร้านหนึงของร้อยเอ็ดเลยก็ว่าได้ เมนูเด็ดของที่นี่ก็ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และก๋วยเตี๋ยวหมู

ร้านเจ๊แดงเย็นตาโฟ เปิดกลางตั้งแต่ช่วงกลางวัน ไปจนถึงสี่ทุ่มโดยประมาณ ไปร้อยเอ็ดเมื่อไหร่อย่าลืมแวะไปร้านนี้ได้เลย


12.Afternoon Bar&Bistro

คาเฟ่สุดชิค กับบรรยากาศสวนสวย และมุมต่างๆให้ถ่ายรูปมากมาย ใครที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟ กับเบเกอรี่อร่อยๆ ห้ามพลาด


นี่เป็นเพื่อนส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวในร้อยเอ็ดที่น่าสนใจ จริงๆยังมีอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้ไป
ถ้ามีโอกาสได้ไปอีกจะเก็บภาพและข้อมูลมาฝากทุกท่านอีกครับ

สุดท้ายขอฝากช่องทางการสื่อสาร หรือสามารถชมรีวิวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/TravelGuruTh/

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับ
ใหม่กว่า เก่ากว่า