อลงกรณ์ พลบุตร ประธานจัดตั้ง FKII Thailand จัดแถลงข่าวเปิดตัว FKII นวัตกรรมการอัพเกรดเศรษฐกิจประเทศไทย เพื่อการรับมือความท้าทายของโลกธุรกิจยุคใหม่

อลงกรณ์ พลบุตร ประธานจัดตั้ง FKII Thailand จัดแถลงข่าวเปิดตัว FKII นวัตกรรมการอัพเกรดเศรษฐกิจประเทศไทย เพื่อการรับมือความท้าทายของโลกธุรกิจยุคใหม่ 

โดยมี คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานสภาหอการค้าไทย, คณุจิรวัฒน์ ตั้งกิจนามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ ฯลฯ ที่สวนเสียงไผ่ทาวน์อินทาวน์ , ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, คุณ สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) และ ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ให้เกียรติมาร่วมงาน พร้อมบุคคลสำคัญ นักธุรกิจมาร่วมงานมากมาย เมื่อวานนี้
ใหม่กว่า เก่ากว่า