นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อหารือการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และ เจ้าหน้าของสมาคมฯเพื่อหารือการจัดทำวารสารฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (72 พรรษา) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์พรรษาครบ 6 รอบ พร้อมทั้งสรุปผลการจัดงานมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของสมาขิกสมาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2567 
ใหม่กว่า เก่ากว่า