มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาและช่วยค่าครองชีพ สมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวฯ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสุรชัย  วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) มอบหมายให้  นายกรวิวัฒน์  โพธิ์กรพัฒน์ เหรัญญิก พร้อมด้วย นายฐานิศร์ สมิตานนท์ กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นายแสนไชย  เค้าภูไทย ที่ปรึกษานายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิก และ ช่วยเหลือค่าครองชีพของสมาชิกอาวุโส และ สมาชิกที่ว่างงาน ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้ความกรุณามอบทุนการศึกษาให้กับ สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นเวลากว่า 11 ปีแล้ว  สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ขอขอบพระคุณในความเมตตาของคณะผู้บริหารของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นอย่างยิ่ง 

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯกำหนดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกปนะจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 135 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  และมอบทุนช่วยเหลือค่าครองชีพ ช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส และ สมาชิกผู้ตกงาน 45 ราย ๆ ละ 5,000 บาท  

โดยสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ จะจัดประชุมใหญ่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิก และเงินช่วยค่าครองชีพ ประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่โรงแรม เดอะบาซาร์ แบงค็อก รัชดา(ชั้น 19 ห้องรัชวิภา)ตรงข้ามสถานี MRT ลาดพร้าว จึงขอให้สมาชิก ที่ขอรับทุน นำบุตร-ธิดา แต่งกายนักเรียน-นักศึกษามารับทุน  และ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ใหม่กว่า เก่ากว่า