นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว​(ประเทศไทย) และคณะ ​เข้าพบร่วมแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.บังอร​ เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี

วันนี้​ 21 มีนาคม​ 2567 เวลา​ 13.30 น.​ นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว​(ประเทศไทย) นายสมนึก​ จันทร์เฉิด​ ที่ปรึกษาสมาคมฯ​ นายสรรเสริญ จันทรมณี​ บรรณาธิการบริหาร วราสารฐานันดร 4 คุณอังคณา ฉัตรแก้ว นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย คุณนพทัต บุญเกียรติ นายกสมาคมส่งเสริมประกอบสัมมาชีพ และ คุณพรพรรณ พรมโพธิ์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี​ พร้อมคณะทำงาน​ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร​ เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี​ (มกธ.) ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๑