สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ "ฐานันดร 4” เพื่อคนข่าวและคนทำดี ปี2567 พร้อมเปิดตัวหนังสือพิมพ์ฐานันดร ๔

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567  ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดพิธีมอบโล่ "ฐานันดร 4" ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักข่าว สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน, และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2567


นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมฯกล่าวว่า สมาคมฯได้จัดงานพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” นักข่าว,สื่อมวลชน, องค์กรสื่อมวลชน, และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี  สำหรับในปี 2566 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช  ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสภาสงคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) และหนังสือพิมพ์ฐานันดร ๔ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” มีพลเอกพนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ นายพิสิษฐ์   ลีลาวชิโรภาส(อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) ที่ปรึกษาสมาคมฯ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน


ฐานันดรที่ 4 (The Fourth Estate) คืออาชีพนักข่าวรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในช่องทางต่างๆ แต่ความหมายและคำจำกัดความของ ฐานันดรที่ 4 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ ฐานันดรที่ 4 ยังต้องมีคุณสมบัติในการสื่อสารข้อเท็จจริงสู่สาธารณะและมีอิทธิพลทางอ้อมในการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ถูกที่ควร ซึ่งทุกปีทางสมาคมฯยังได้จัดให้มีกิจกรรมของนักข่าวที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กับนักข่าวและสังคม

พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4” นี้สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และองค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ 

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่      
1.ประเภทสื่อสารมวลชน(ตามสาขา) ดีเด่นแห่งปี  
2. ประเภท องค์กร/บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่น 
รวมทั้งหมด 113  รางวัล  

ปีนี้ทางสมาคมฯได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่ฯ สาขาสื่อมวลชน ดีเด่น ได้แก่ คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการข่าว3มิติ คุณณัฐรินี วรสวาสดิ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่าวในพระราชสำนัก ช่อง3HD คุณภาวิณี ติรนันท์มงคล รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ ข่างในพระราชสำนัก ช่อง7HD คุณเอกสิทธิ์ หมวดทอง บรรณาธิการสื่อรัฐทีวี สุวรรณภูมิทีวี ฯลฯ สาขาผู้สื่อข่าว ดีเด่น ได้แก่ คุณดนุพัฒน์ อิ่มใจ ผู้สื่อข่าว PPTV 36HD ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น คุณวันชัย ผิวอร่าม ผู้สื่อข่าว อัมรินทร์TV 34HD จังหวัดบุรีรัมย์ คุณเอกพงษ์ พุทธา ผู้สื่อข่าว ช่อง7HD จังหวัดขอนแก่น คุณวรรธนะ ทองดี ผู้สื่อข่าว 9MCOT จังหวัดหนองบัวลำภู และคุณแสงจันทร์ ผุยนวล ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวัดสังฆทาน SBBTV
สาขาพิธีกร ดีเด่น ได้แก่ คุณพีรเดช โสมกุล สาขานักจัดการ ดีเด่น ได้แก่ คุณชัยศิลป์ คนคล่อง นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ผู้ดำเนินรายการข่าวยามเช้า สวท.กรมประชาสัมพันธ์ และ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล ผู้ดำเนินรายการข่าวเด่นประเด็นเด็ด ช่องทีวีสุวรรณภูมิ
สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม อาทิ คุณสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ดร.จักรพันธ์ พรนิมิต ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญสนิทวงศ์ คุณนงนุช นามวงศ์ ประชาสัมพันธ์อาวุโส เดอะมอลล์กรุ๊ป กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สจ.ถิรเดช ไชยโภค ส.อบจ.บึงกาฬ คุณสุลภา เถาทวงษ์ นายกอบต.โนนสมบูรณ์ จ.ขอนแก่น ฯลฯ ซึ่งแต่ละท่านมีบทบาทในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นนักพัฒนา เข้าใจเข้าถึงประชาชนและบุคคลร่วมงานในองค์กร ช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคมสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจในการทำงาน


สำหรับในปีนี้สมาคมฯจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ฐานันดร4” โดยวิทยากรด้านสื่อมวลชนและนักวิชาการร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.น.สพ.อลงกรณ์ มหรรนพ กรรมการวิชาการราชบัณฑิตสภา อดีตผอ.สวนสัตว์ดุสิต ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และอดีตผู้ดำเนินรายการสัตวแพทย์อาสา จส.100 คุณสุกัญญา สว่างศานติสกุล นักสื่อสารมวลชน ผู้จัดรายการ พิธีกรรายการข่าวยามเช้า สวท.กรมประชาสัมพันธ์ คุณเสาร์แก้ว คำพิวงค์ รองผอ.ฝ่ายข่าวในประเทศ นสพ.ไทยโลลิสพลัส ผู้ดำเนินรายการ คุณชัยศิลป์ คนคล่อง และ ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล ในมีการออกบีทจำหน่ายสินค้าทั้งบริโภคและอุปโภคนานาชนิด และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของนักข่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคลที่ทำความดีนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกมิติ
.
ทั้งนี้งานประกาศรางวัล “ฐานันดร4” ประจำปี 2567 ยังได้เพิ่มกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มีความสนใจและรักจะเรียนรู้ในวิชาชีพสื่อมวลชนมาร่วมเวิร์คช้อปอบรมทักษะความสามารถทางด้านการสื่อสาร ตั้งแต่ อบรมการเขียนข่าว การจัดรายการวิทยุ และผู้ประกาศข่าว รวมถึงการเข้าคอร์สบุคลิกภาพ ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่ น้องมองโกล นายมองโกล  ภัทรมานพ และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงได้แก่ น้องเบส นางสาววัณพรรณ เพียงล้ำพงค์ โดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Mr.&Miss Pulitzer Thailand 2024 “ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน” ซึ่งสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) จะสนับสนุนส่งไปฝึกอบรมวิชาชีพสื่อมวลชน ตามหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายสมาชิกขององค์กรต่อไป


การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ สมาคมฯขอขอบคุณการสนับสนุนจาก สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล   สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ เพชรบุรี ภัตตาคารจีนสู่ต้าเสียไทยแลนด์ องค์กรเอกชน และบริษัทห้างร้านค้าต่างๆ ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
ใหม่กว่า เก่ากว่า