นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) เข้าพบ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ. เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2567


วันที่ 24 มกราคม 2567 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.รับมอบพระพุทธรูปและของขวัญปีใหม่ จากคุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา อาทิคุณสรรเสริญ จันทรมณี คุณดลภัทร การธราชว์ คุณผดุงพร พรมนอก คุณพงษ์พันธุ์ อัศวินวรรณเหม และคุณจันทร์แรม ธุสาวฒิ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ใหม่กว่า เก่ากว่า