บำรุงราษฎร์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม จัดงานวิ่งการกุศลส่งท้ายปี ‘Bumrungrad Run for Health 2023’ Presented by Bumrungrad Hospital Foundation


ในวาระครบรอบ 43 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสาธารณชน จึงได้จัดโครงการ Bumrungrad Run for Health 2023” Presented by Bumrungrad Hospital Foundation ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จตุจักร) มี 2 ระยะวิ่งได้แก่ 2.5 และ 5 กิโลเมตร โดยมุ่งหวังการสร้างพลังแห่งความสามัคคีของ “ครอบครัวบำรุงราษฎร์” ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยและครอบครัว บุคลากร รวมถึงพันธมิตรและประชาชนทุกคน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความสร้างสรรค์และสุขภาวะที่มีคุณภาพ ตลอดจนยังได้ร่วมทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อีกด้วย
โดยบรรยากาศภายในงานวิ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่น และได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่ารันเนอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) สายสุขภาพ โดยเฉพาะบุคลากรจาก “บำรุงราษฎร์” ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ทีมผู้บริหารและพนักงาน ที่ผนึกกำลังความสามัคคี ตบเท้าเข้าร่วมงานวิ่งกันอย่างคับคั่ง ซึ่งช่วงปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในงาน ที่ทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กว่า 100 ชีวิต ร่วมกับนักแสดงมากฝีมืออย่าง “โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์” นำทัพนักวิ่ง ออกจากจุด Start อันเป็นเครื่องหมายบอกว่า การสานต่อกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ด้วยพลังของแพทย์และบุคลากรบำรุงราษฎร์ ได้เริ่มต้นศักราชใหม่อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้มอบการบริบาลแก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยความทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายแห่งการดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่น่าเชื่อถือที่สุด และยึดถือธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 ด้วยปณิธานของ “คุณชัย โสภณพนิช” ซึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “ธุรกิจไม่จำเป็นต้องมุ่งหวังแต่เพียงกำไรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเอื้อประโยชน์และช่วยเหลือสังคมด้วย” ด้วยคำกล่าวนี้ พวกเราในนามของครอบครัวบำรุงราษฎร์ จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมสาธารณกุศลมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อาสาบำรุงราษฎร์ ที่ได้ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูสังคม มาแล้วถึง 42 ชุมชน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนไปกว่า 400,000 คน

อีกหนึ่งโครงการที่ยังคงดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการผ่าตัดเด็กผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ภายใต้ชื่อโครงการ “รักษ์ใจไทย” ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้ช่วยเหลือผ่าตัด คืนหัวใจที่แข็งแรงให้แก่น้องๆ เหล่านี้ไปแล้วถึง 827 คน ผ่านงบประมาณกว่า 370 ล้านบาท

ตลอดจนโครงการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมและรักษาอาการอาการของพระสงฆ์ในประเทศไทย โดยได้ทำการรักษาไปแล้ว 24 รูป ผ่านงบประมาณกว่า 9.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีกองทุนการศึกษาแพทย์ เพื่อสนับสนุนแพทย์ให้ได้รับการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกิจกรรมฟื้นฟู และพัฒนาชุมชน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่ทางมูลนิธิฯ ยังคงสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ใหม่กว่า เก่ากว่า