“สมาคมสื่อต้านทุจริต” จัดใหญ่ งานมอบรางวัล ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023 “ชวน”ยกวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเตือนสติผู้นำต้องซื่อสัตย์ สุจริต ยัดมั่นธรรมาภิบาล อย่าเกรงใจนายจนตัวเองต้องติดคุก


ที่ห้องเบญจนฤมิต สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.66 เวลา 10.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ได้จัดงานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ นายชวน ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ผู้นำ ธรรมาภิบาล” ตอนหนึ่งถึงภาวะผู้นำ ว่า เมื่อปี 2539 พรรคประชาธิปัตย์ที่มีตนเป็นหัวหน้าพรรค พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคความหวังใหม่ ของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ที่ได้คะแนน 125 แม้พรรคประชาธิปัตย์จะได้ส.ส. 123 ที่นั่ง แพ้ไปเพียง 2 ที่นั่งเท่านั้น แต่ตนได้ประกาศไปแล้วว่าหากพรรคใดได้จำนวนส.ส.เป็นอันดับหนึ่ง จะให้จัดตั้งรัฐบาล แม้พรรคประชาธิปัตย์จะมีพรรคการเมืองอื่นให้การสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาล จึงรักษาสัจจะตามที่พูดไปแล้ว

เมื่อปี 2540 ประเทศไทยเคยเกิดวิฤตเศรษฐกิจเรียกว่า “ต้มยำกุ้ง” สมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ต้องประกาศลาออกจากนายกรัฐมนตรี ต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนการค้าระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) พล.อ.ชวลิตต้องตัดสินใจลาออกจากนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐบาลประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้กิจการต่างๆ ที่อิงกับอัตราการแลกเปลี่ยนดอลลาสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ไทยต้องกู้เงินกองทุนระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) พรรคประชาธิปัตย์จึงได้จัดตั้งรัฐบาลในเวลาต่อมาและได้ดำเนินการผลักดันกฎหมายหลายฉบับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ จนถูกกล่าวหาว่าเป็นกฎหมายขายชาติ กระนั้นก็สามารถฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจสำเร็จ โดยผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ที่ไอเอ็มเอฟกำหนดและสามารถชำระเงินกู้คืนไอเอ็มเอฟได้
นายชวน กล่าวด้วยว่า จากปัญหาเศรษฐกิจปี 2540 เมื่อตนได้เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ผลักดันและวางกฎกติกาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้นำประเทศใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส อย่างไรก็ตามการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองไทยจำนวนมากยังมีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ดังปรากฏว่า มีนายกรัฐมนตรีทุจริตถูกดำเนินคดีต้องหนีออกนอกประเทศ ข้าราชการระดับสูงเกรงใจนาย ยอมทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จนตัวเองต้องติดคุก แม้ความเกรงใจจะเป็นสิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติ แต่ต้องไม่เกรงใจ และไม่ยอมกระทำในสิ่งที่ผิดต่อคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้นจึงขอฝากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศต้องตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เปรียบเป็นมะเร็งร้ายกัดกินประเทศไทยมาหลายทศวรรษ ร่วมกันสร้างบ้านเมืองสุจริต เพื่ออนาคตสังคมที่ใสสะอาดสืบไป

ด้าน ดร.เอก์ เหลืองสะอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) และประธานสภาธรรมาภิบาลสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวว่า ขอบคุณ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 แนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่สมาคมฯ ก้าวย่างสู่ปีที่สิบสอง และนับเป็นครั้งที่ห้าที่ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นกำลังใจให้กับองค์กร หน่วยงาน บุคคล และสื่อมวลชน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
ดร.เอก์ กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ,สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ,ธนาคารออมสิน ,บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด ,สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) "ทีเส็บ" }บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ,บริษัท เอส.พี. ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด ,การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ที่ให้การสนับสนุนทำให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
สมาคมฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมกับองค์กรระดับประเทศ ได้แก่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ รวมทั้ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการผลักดันจัดตั้ง สภาธรรมาภิบาลนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางปลุกจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างพลเมืองสุจริต ตอบแทนคุณแผ่นดิน
สำหรับรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 ประเภทองค์กร ได้แก่ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ซึ่งก่อตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ 11 แห่ง นำค่าธรรมเนียม 40% บริจาคให้องค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น และส่งเสริมธรรมาภิบาล ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ประเภทสื่อมวลชนได้แก่ สถานทีโทรทัศน์ TNN2 ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปราบปรามคอร์รัปชั่น และส่งเสริมธรรมาภิบาล อาทิ รายการคิดเพื่อชาติ
 ส่วนรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 ได้ 1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจนำสินค้าคุณภาพบริการความสะดวกสบายให้ชุมชนด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม โดยคำนึงถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม ประโยชน์ประเทศ ประชาชน และองค์กร 2.บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจคำนึงถึงผลประโยชน์ประเทศ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านทุจริต โดยเปิดช่องทางร้องเรียนหากพบการกระทำเข้าข่ายทุจริตผ่านเว็บไซต์ และอีเมล เป็นต้น
3.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความมุ่งมั่นดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้านเป็นธรรม 4.ธนาคารออมสิน ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
5.บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการ 30 ปีที่ผ่านมามุ่งเน้นการทำงานมีส่วนร่วม สร้างความโปร่งใสตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริต (ป.ป.ช.) องค์กรต้องสะอาดโปร่งใส ไม่มีการทุจริต และ 6.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีโทรทัศน์ที่อยู่เคียงข้างประชาชน เป็นสื่อที่จะยกระดับจิตใจของคนไทยให้หวงแหนชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านวัฒนธรรม ททบ.5 คือสถานีโทรทัศน์ที่ให้บริการสื่อสาธารณเพื่อความมั่นคงแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล” ประจำปี2566 มีจำนวน 10 สถาบัน ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.มหาวิทยาลัยพะเยา 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ใหม่กว่า เก่ากว่า