สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อคนอาชีพข่าวชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯวันมูหะมัดนอร์มะทาประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร


สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อคนอาชีพข่าวชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯวันมูหะมัดนอร์มะทาประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

โดยมีประธานการจัดการแข่งขัน นางลัลน์ลลิตถุดี วิเศษศิรี นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ดร.จินดารัตน์ ถวิลเติมทรัพย์ นางกัลยภรณ์ พรหมเทศ 

สำหรับกิจกรรมกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณสนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับเพื่อหาทุนสนับสนุนเพื่อคนอาชีพข่าว สนับสนุนกิจกรรมสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตร

ทางผู้ให้การสนับสนุนกับสมาคม โดยทางสมาคม ได้แสดงความยินดีกับทีมชนะเลิศ และทีมผู้ชนะในรางวัลอื่นๆ และผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกท่าน พร้อมกันนั้นพลเอกพลางกูร กล้าหาญ พลเอกพนา ถนอมสิงห์ และคณะผู้จัดการแข่งขันได้มอบโล่ขอบคุณองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการแข่งขัน อาทิ 

ดร.กำพล มหานุกูล ประธานบริหาร นสพ.อปท.นิวส์ .
ดร.ธนัท เชี่ยวชาญอักษร ประธานกรรมการบริษัทธนัทเฮิร์บ พาณิชย์ จำกัด 

นายกฤชเจริญ ดำรงชัยกุล ประธานบริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ดร.จิระ อรุโณทัยจิตร ผู้อำนวยการหน่วยทีเอ็นเอช สหคลินิก

Mr.โรเจอร์ ศิริบุญญะสุขบริษัทแอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด BAAC 

นายปรีชา วัชระนัย คชสีห์ 
นายกฤษณะพงศ์ พงศ์ธนาศิระกุลและภัตตาคารสู่ต้าเสีย
SHU DAXIA HOT POT THALANID
蜀大侠
ใหม่กว่า เก่ากว่า